Gebruiksaanwijzing kamersteigers

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN

GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER

 

INCLUSIEF MODULES T/M 5,55 METER WERKHOOGTE

 

Verrijdbare aluminium kamersteiger, volgens de nationale en internationale normeringen: NEN – EN 1004, NEN – EN 12811-1 voor geprefabriceerde rolsteigers. Gebruikershandleiding NEN-EN 1298 – EM – NL

 

Algemeen

De kamersteiger is een arbeidsmiddel om u op variabele hoogte toegang te kunnen verschaffen tot een werkplek. De kamersteiger kan door één persoon worden opgebouwd, vanaf module 4 verdient het aanbeveling dit met 2 personen te doen. Deze handleiding wordt u verstrekt om het werkgemak en veiligheid tijdens het opbouwen en afbreken van de steiger te vergroten. Neem voordat u start met het opbouwen van de kamersteiger kennis van deze gebruikershandleiding. Op de bouwplaats moet altijd een gebruikershandleiding aanwezig zijn. Bij het niet naleven van voorschriften is het mogelijk, dat in het geval van een ongeval uw verzekering de door u opgelopen en/of toegebrachte schade niet zal vergoeden. Uw welzijn, veiligheid en gezondheid tijdens het gebruik van ons product is onze zorg, het is echter uw eigen verantwoording uitvoering te geven aan de door ons verstrekte opbouw- en gebruiksvoorschriften. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijke deze aandachtig te lezen en altijd na te leven, u werkt dan mee aan een veilige werkplek voor uzelf en anderen. Deze handleiding is alleen van toepassing voor het opbouwen van een kamersteiger. Raadpleeg bij onduidelijkheid over gebruiksmogelijkheden van de steiger altijd de fabrikant of uw leverancier.Wij wensen u veel werkplezier met het door ons geleverde product.

 

Maximale werkhoogte en belasting

De werkhoogte van de kamersteiger is variabel en kan door middel van verschillende configuraties worden opgebouwd tot een maximale werkhoogte van 5,55 meter, raadpleeg hiervoor de modulesticker met toepasbare configuraties op de steiger. De steiger mag tijdens gebruik in de maximale configuratie van 5,55 meter worden voorzien van 2 platformen, welke afzonderlijk maximaal 250 kg mogen dragen, en niet meer dan 450 kg. in totaal.

 

Windbelasting

Tijdens gebruik buitenshuis mag bij een windbelasting van 6 beaufort of meer niet meer op de steiger worden gewerkt, zorg er voor dat bij deze windbelasting de steiger gezekerd staat aan iets dat deze wind kan weerstaan, en verwijder boven de 6 Beaufort de platformen uit de steiger. Verwijder de platformen altijd vóór de windkracht de kritieke grens heeft bereikt, dit boven deze grens nog doen kan leiden tot gevaarlijke situaties voor u en uw omgeving.

 

Inspectie en voorbereiding

1.   Controleer de steiger na ontvangst en voor ieder gebruik.

2.   Controleer voor ieder gebruik de aanwezigheid van alle benodigde steigeronderdelen op hun toestand en werking.

3.   Gebruik nooit beschadigde of gebroken steigerdelen.

4.   Gebruik alleen originele door de fabrikant gefabriceerde onderdelen.

5.   Breng geen tijdelijke reparaties aan de steiger aan, en laat reparaties over aan ter zake deskundige.

6.   Houdt de steiger zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

7.   Voorkom contact met sterk geconcentreerde zuren en zouten, deze kunnen het materiaal waarvan de steiger is vervaardigd aantasten, en de steigerconstructie ernstig verzwakken.

 

Toepassing en plaatsing

1.   Gebruik de steiger uitsluitend voor het doel waarvoor hij is vervaardigd, maak geen oneigenlijk gebruik van de steiger.

2.   Stel de steiger zorgvuldig op, ga met overleg te werk.

3.   Plaats de steiger niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.

4.   Controleer of de ondergrond waarop de steiger geplaatst gaat worden voldoende stabiel is, bij een zachte of anderzijds instabiele ondergrond b.v. zand of grind rijbalken (U) of rijplaten plaatsen om de draagkracht van deze ondergrond te vergroten.

5.   Neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer de steiger voor een deuropening, in een passage of iets dergelijks moet worden opgesteld.

6.   Pas op! Aluminium steigers zijn geleidend voor elektriciteit, plaats deze op minimaal 2 meter van niet geïsoleerde onder spanning staande delen.

7.   Gebruik bij harde wind – boven windkracht 4 - buitenshuis geen losstaande steiger. Zeker deze aan b.v. de gevel.

8.   Laat een opgestelde steiger nooit onbeheerd achter.

9.   Markeer de steiger op plaatsen waar deze hinderlijk staat opgesteld, hiermee kan b.v. aanrijden van de steiger worden voorkomen.

10. Zorg ervoor dat de steiger te allen tijde is gezekerd tegen omvallen, denk hierbij ook aan omverwerpen bij vandalisme.

11. Met een steiger mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.

12. De steiger mag niet worden gebruikt als drager van zware lasten.

 

Beklimming en gebruik

1.   Beklim de steiger altijd aan de binnenzijde, dit is het vlak waarbinnen het werkplatform zich  bevind, klim altijd met het gezicht naar het klimraam toe.

2.   Beklim de steiger alleen wanneer u minimaal één hand vrij hebt om vast te houden.

3.   Draag bij het gebruik van de steiger geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen, draag geen schoeisel met gladde of vervuilde zolen.

4.   Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden met twee voeten op de werkvloer van de steiger staat.

5.   Ga nooit met één voet op de steiger staan, en met de ander erbuiten.

6.   Leun niet te ver opzij, verplaats de steiger wat vaker.

7.   Verplaats de steiger niet wanneer u of iemand anders erop staat.

8.   Zorg dat de werkvloer geheel leeg is, en er geen losstaande voorwerpen aanwezig zijn als u de steiger verplaatst.

9.   Plaats nooit voorwerpen op de werkvloer om de werkhoogte te kunnen vergroten, dit is verboden en levensgevaarlijk.

 

Onderhoud

1.   Inspecteer de steiger regelmatig op gebreken, zoals vervorming en slijtage.

2.   Reinig de steiger nooit met zuurhoudende producten.

3.   Het is verplicht de steiger 1 maal per jaar te laten keuren, op de steiger is een sticker aangebracht welke aangeeft wanneer dit moet gebeuren.

4.   Laat keuring en /of reparatiewerkzaamheden uitvoeren door een daartoe geautoriseerd bedrijf.

5.   Een Arbo controleur zal een ongekeurde steiger niet op de bouwplaats toelaten.

 

Opbouwen, module 1, werkhoogte 3,00 m.

Benodigdheden:

1 x vouwunit 6 sport

1 x platform 1,90 m. zonder luik

4 x wiel

5 x borgclip

Opbouwinstructie:

1.   Neem de basis unit (6 sport vouwunit met wielen) en lees de daarop aanwezige stickers nauwkeurig, hierop staat aangegeven welke onderdelen en handelingen nodig zijn om de steiger op te bouwen tot de door uw gewenste werkhoogte.

2.   Ontvouw de steiger door de twee klimramen van elkaar af te bewegen, het vouwgedeelte zal zich als een harmonica ontsluiten, stel het geheel zodanig op dat er een U-vormig geheel ontstaat, en plaats de aan de steiger bevestigde borgclip in het daarvoor aangebrachte gat boven in het scharnierstuk.

3.   Plaats het werkplatform zonder luik op (max.) de derde sport van de klimramen, en controleer of de opwaaivergrendeling functioneert, dit is in orde wanneer het platform aan één zijde niet meer uit de steiger getild kan worden.

4.   Plaats de steiger op de werkplek, en zet de 4 wielen op de rem.

5.   Module 1 is nu klaar voor gebruik.

Optie: Stabilisatoren

Bij werkzaamheden op module 1 is het niet verplicht stabilisatoren te gebruiken, wanneer u deze echter naar eigen gevoel toch liever wel gebruikt, heeft uw leverancier voor deze uitvoering een 2.00 mtr. stabilisator in het assortiment.

Bij stahoogten vanaf de vierde sport is het gebruik van stabilisatoren en een schrikleuning verplicht.

Tip: Opstap Om de opstap naar het werkplatform te vergemakkelijken kunt u een horizontaal schoor met dezelfde lengte als het werkplatform op de onderste sport van de steiger te plaatsen en deze als eerste opstap te gebruiken.

 

Opbouwen, module 2, werkhoogte 3,85 m.

Benodigdheden:

1 x vouwunit 6 sport

1 x vouwunit 3 sport

2 x driehoekstabilisator 2 m. (bij vrijstaand gebruik 4 stuks)

1 x platform 1,90 m. met luik

1 x horizontaal schoor 1,90 m.

4 x wiel

10 x borgclip

Opbouwinstructie:

1.   Neem de basis unit (6 sport vouwunit met wielen) en lees de daarop aanwezige stickers nauwkeurig, hierop staat aangegeven welke onderdelen en handelingen nodig zijn om de steiger op te bouwen tot de door uw gewenste werkhoogte.

2.   Ontvouw de steiger door de twee klimramen van elkaar af te bewegen, het vouwgedeelte zal zich als een harmonica ontsluiten, stel het geheel zodanig op dat er een U-vormig geheel ontstaat, en plaats de aan de steiger bevestigde borgclip in het daarvoor aangebrachte gat boven in het scharnierstuk.

3.   Plaats het werkplatform met luik op (max.) de zesde sport van de klimramen, en controleer of de opwaaivergrendeling functioneert, dit is in orde wanneer het platform na vergrendeling aan één zijde niet meer uit de steiger getild kan worden.

4.   Bevestig bij wand of gevelwerk twee, en bij werk waarbij de steiger rondom vrij staat vier stabilisatoren van 2 mtr. aan de steiger. Dit is bij een platformhoogte vanaf de vierde sport van de basisunit verplicht.

5.   Ga met de 3 sport vouwunit op het platform staan, ontvouw deze in dezelfde vorm als de steiger waarop u staat, schuif de 4 staande buizen over de koppelpennen van de onderstaande steiger en borg deze met de bijgeleverde borgclips (onderste v/d twee gaten), plaats de aan de steiger bevestigde 5e borgclip boven in het scharnierstuk.

6.   Plaats aan de open zijde v/d steiger op +/- 1 meter boven de stahoogte een horizontaal schoor als schrikleuning.

7.   Plaats de steiger op de werkplek, en zet de 4 wielen op de rem.

8.   Module 2 is nu klaar voor gebruik.

 

Opbouwen, module 3, werkhoogte 4,70 m.

Benodigdheden:

2 x vouwunit 6 sport

2 x driehoekstabilisator 2 m. (bij vrijstaand gebruik 4 stuks)

1 x platform 1,90 m. met luik

2 x horizontaal schoor 1,90 m.

1 x diagonaal schoor 1,90 m.

4 x wiel

1 x kantplankset compleet

10 x borgclip

Opbouwinstructie:

1.   Neem de basis unit ( 6 sport vouwunit met wielen ) en lees de daarop aanwezige stickers nauwkeurig, hierop staat aangegeven welke onderdelen en handelingen nodig zijn om de steiger op te bouwen tot de door uw gewenste werkhoogte.

2.   Ontvouw de steiger door de twee klimramen van elkaar af te bewegen, het vouwgedeelte zal zich als een harmonica ontsluiten, stel het geheel zodanig op dat er een U-vormig geheel ontstaat, en plaats de aan de steiger bevestigde borgclip in het daarvoor aangebrachte gat boven in het scharnierstuk.

3.   Plaats een werkplatform met luik op de zesde sport van de klimramen, en controleer of de opwaaivergrendeling functioneert, dit is in orde wanneer het platform na vergrendeling aan één zijde niet meer uit de steiger getild kan worden.

4.   Bevestig bij wand of gevelwerk twee, en bij werk waarbij de steiger rondom vrij staat vier stabilisatoren van 2mtr. aan de steiger. Dit is bij een platformhoogte vanaf de vierde sport van de basisunit verplicht.

5.   Ga met de zessport vouwunit op het platform staan, ontvouw deze in dezelfde vorm als de steiger waarop u staat, schuif de 4 staande buizen over de koppelpennen van de onderstaande steiger en borg deze met de bijgeleverde borgclips (onderste v/d twee gaten), plaats de aan de steiger bevestigde 5e borgclip boven in het scharnierstuk.

6.   Verplaats het werkplatform naar de gewenste stahoogte.

7.   Plaats aan de open zijde v/d steiger op +- 0,5 meter, en 1 meter boven de stahoogte een horizontaal schoor als schrikleuning.

8.   Plaats de steiger op de werkplek, en zet de 4 wielen op de rem.

9.   Module 3 is nu klaar voor gebruik.

 

Opbouwen, module 4, werkhoogte 5,55 m.

Benodigdheden:

2 x vouwunit 6 sport

1 x vouwunit 3 sport

2 x driehoekstabilisator 2 m. (bij vrijstaand gebruik 4 stuks)

2 x platform 1,90 m. met luik

2 x horizontaal schoor 1,90 m.

2 x diagonaal schoor 1,90 m.

4 x wiel

1 x kantplankset compleet

15 x borgclip

Opbouwinstructie:

1.   Neem de basis unit ( 6 sport vouwunit met wielen ) en lees de daarop aanwezige stickers nauwkeurig, hierop staat aangegeven welke onderdelen en handelingen nodig zijn om de steiger op te bouwen tot de door uw gewenste werkhoogte.

2. Ontvouw de steiger door de twee klimramen van elkaar af te bewegen, het vouwgedeelte zal zich als een harmonica ontsluiten, stel het geheel zodanig op dat er een U-vormig geheel ontstaat, en plaats de aan de steiger bevestigde borgclip in het daarvoor aangebrachte gat boven in het scharnierstuk.

3.   Plaats een werkplatform (1) met luik op de zesde sport van de klimramen, en controleer of de opwaaivergrendeling functioneert, dit is in orde wanneer het platform na vergrendeling aan één zijde niet meer uit de steiger getild kan worden.

4.   Bevestig bij wand of gevelwerk twee, en bij werk waarbij de steiger rondom vrij staat vier stabilisatoren van 2mtr. aan de steiger. Dit is bij een platformhoogte vanaf de vierde sport van de basisunit verplicht.

5.   Ga met de zessport vouwunit op het platform staan, ontvouw deze in dezelfde vorm als de steiger waarop u staat, schuif de 4 staande buizen over de koppelpennen van de onderstaande steiger en borg deze met de bijgeleverde borgclips (onderste v/d twee gaten), plaats de aan de steiger bevestigde 5e borgclip boven in het scharnierstuk.

6.   Plaats een werkplatform (2) met luik op de zesde sport van de bovenste vouwunit, en controleer wederom de opwaaibeveiliging.

7.   Neem een 3 sport vouwunit en plaats deze door de handelingen van punt 8 te herhalen.

8.   Verplaats het werkplatform (eventueel) naar de gewenste stahoogte.

9.   Plaats aan de open zijde v/d steiger op +- 0,5 meter en 1 meter boven de stahoogte een horizontaal schoor als schrikleuning.

10. Plaats de steiger op de werkplek, en zet de 4 wielen op de rem.

11. Module 4 is nu klaar voor gebruik.

 

Schema modules en benodigde onderdelen

Module:                               1                 2               3                4

Vloerhoogte in cm.

Werkhoogte in cm.

100

300

185

385

270

470

355

555

Onderdelen

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Klapunit 6 sporten

Klapunit 3 sporten

Platform met luik

Platform zonder luik

Horizontaalschoor

Diagonaalschoor

Klapsteigerwiel

Kantplankset compleet

Stabilisator 2 mtr. *

Borgclip

1

 

 

1

 

 

4

 

 

5

1

1

1

 

1

 

4

 

2

10

2

 

1

 

2

1

4

1

2

10

2

1

2

 

2

2

4

1

2

15

* Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren gebruiken.

 

Contactinformatie

Raadpleeg voor vragen over veilig gebruik, goed onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen altijd uw leverancier of de fabrikant.

Klimmateriaal-webshop.nl

1e Tochtweg 13

2913 LN  Nieuwerkerk aan den IJssel

Tel: +31 (0) 10 284 90 58

K.v.K. 24099763

Website: www.klimmateriaal-webshop.nl

© 2011 - 2024 klimmateriaal-webshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel