Gebruiksaanwijzing ladders trappen

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LADDERS EN TRAPPEN

(Z.G. DRAAGBAAR KLIMMATERIAAL, D.K. GENAAMD)

 

 

 

A.       Inspectie en voorbereiding D.K.

A.1.    Controleer D.K. na ontvangst en voor ieder gebruik.

A.2.    Controleer D.K. voor ieder gebruik alle onderdelen op hun toestand en werking.

A.3.    Gebruik nooit beschadigd of gebroken D.K.

A.4.    Breng geen tijdelijke reparaties aan aan D.K. Laat reparaties van D.K. over aan een ter zake deskundige.

A.5.    Houd D.K. zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden zoals natte verf, modder, e.d. 

 

B.       Toepassing en plaatsing D.K.

B.1.    Gebruik D.K. uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van D.K.

B.2.    Stel D.K. zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats D.K. niet achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen.

B.3.    Plaats D.K. nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.

B.4.    Plaats D.K. niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.

B.5.    Neem extra voorzorgen wanneer D.K. voor een deur, passage o.i.d. moet worden opgesteld.

B.6.    Metalen D.K. is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen D.K. op minimaal 2 meter van niet isolerende onder spanning staande onderdelen.

B.7.    Gebruik bij harde wind – windkracht 6 Beaufort – buitenshuis geen D.K.

B.8.    Laat opgesteld D.K. nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.

B.9.    Beklim D.K. bij 3-delige reformladders welke worden toegepast als vrijstaand D.K., nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt. Verzeker 2- en 3-delige reformladders door b.v. een touwverbinding.

B.10.  Plaats D.K. zodanig, dat de afstand van de voet van het D.K. tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het D.K. (In deze stand behoort het D.K. onder een hoek van ca. 75° t.o.v. het horizontale vlak te staan).

B.11.  Stel D.K. op tegen een stevig dragend vlak, nooit tegen een raam.

B.12.  Gebruik D.K. van een goede lengte. Het D.K. dient tenminste 1 meter uit te steken boven de plaats waar het toegang geeft.

B.13.  Plaats D.K., welke kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming aan de opgestoken zijde mogelijk is.

B.14.  Let er op dat bij meerdelig D.K., welk in uitgeschoven stand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen.

B.15.  Het optrektouw moet in de gebruiksstand van D.K. zijn vastgezet aan een sport.

 

C.       Beklimming en gebruik D.K.

C.1.    Beklim D.K. altijd met het gezicht er naar toe.

C.2.    Beklim D.K. alleen, wanneer U minimaal 1 hand vrij hebt om U vast te houden.

C.3.    Beklim D.K. zonder platform nooit hoger dan de vierde trede van bovenaf.

C.4.    Draag bij het gebruik van D.K. stevig schoeisel. Geen slippers, hoge hakken of klompschoenen.

C.5.    Draag bij het gebruik van D.K. geen schoeisel met vuile of gladde zolen.

C.6.    Zorg dat U bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het D.K. staat.

C.7.    Ga nooit met 1 voet op het D.K. staan en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn.

C.8.    Leun niet te ver opzij. Verplaats D.K. wat vaker.

C.9.    Verplaats D.K. niet wanneer U er op staat.

 

D.      Onderhoud en opslag D.K.

D.1.    Onderhoud D.K. volgens de voorschriften.

D.2.    Inspecteer D.K. geregeld op gebreken zoals vervorming, scheuren los beslag en slijtage.

D.3.    Laat iedere beschadiging aan D.K. zo spoedig mogelijk repareren door een ter zake deskundige.

D.4.    Houd D.K. schoon en vrij van ongerechtigheden.

D.5.    Behandel houten D.K. minimaal 1 keer per jaar met een houtconserveringsmiddel.

D.6.    Schilder D.K. nooit met verf.

D.7.    Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd D.K.

D.8.    Berg D.K. zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.

D.9.    Berg houten D.K. op in een koele, voldoende geventileerde ruimte.

 

Neem bij vragen of twijfel contact op met Uw leverancier.

© 2011 - 2024 klimmateriaal-webshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel